Haftarat Truma

 
haftarat truma.png
 

Melachim Alef | 1Krl 5, 26 - 6, 13

Haftara do parszy truma opisuje budowę Beit Hamikdasz (Świątyni) pod przewodnictwem króla Szlomo. W bezpośredni sposób odpowiada to parszy, w której opisana jest budowa Miszkanu (Przybytku na pustyni).

Haszem obdarzył Szlomo mądrością, jak mu to obiecał.

Król nawiązał bliskie relacje z Chiramem, władcą Tyru. Dzięki niemu mógł on pozyskać drogocenne materiały do budowy Świątyni, a także dziesiątki rzemieślników i specjalistów obróbki.

Szlomo narzucił także przymusowe roboty przy budowie - tysiące robotników pracowało w Libanie, a później w Jerozolimie.

W czterysta osiemdziesiąt lat po wyjściu Żydów z Egiptu, a w czwartym roku swego panowania, król Szlomo rozpoczął budowę Beit Hamikdasz w Jeruszalaim.

Ściany Świątyni wykonywane były z bloków ciosanych w kamieniołomach. Przy ich ustawianiu na Górze Świątynnej nie było już słychać dźwięków młotów. Po ich ustawieniu pokryto je drewnem cedrów libańskich.

Gdy Bóg zobaczył budowę, zwrócił się do Szlomo:

W odniesieniu do Świątyni, którą Mi budujesz - Jeżeli będziesz postępował według Moich dekrety (chukotaj) i wypełniał Moje prawa (miszpotaj) oraz przestrzegał wszystkich Moich przykazań (micwotaj), to wypełnię na tobie Moją obietnicę złożoną twojemu ojcu Dawidowi:
’Będę przebywał pośród Bnej Israel (Żydów) i nie opuszczę Mego ludu Israela.