Posts tagged Noach
Haftarat Noach

Iszajahu | Iz 54, 1 – 55, 5 

Haftara do parszat Noach to ponownie fragment proroctw Izajasza, nazywanego Księciem Proroków.

W tekście tym, pochodzącym ze słynnych proroctw pocieszenia znajdujących się w ostatnich rozdziałach jego księgi, naród Israela przyrównany jest do kobiety – „żony” Haszem, Boga Zastępów.

Izajasz, w imieniu Boga, pociesza Israel, że skończą się krótkie momenty odrzucenia przez Męża-Haszem w wyniku „błędów młodości”. Israel będzie jak kobieta, która nie mogła rodzić, a teraz będzie musiała rozbudowywać swe osady, aby pomieścić całe swe potomstwo. Izajasz przepowiada, iż naród żydowski będzie się rozprzestrzeniał na lewo i prawo, zasiądzie w pewności na swej ziemi, wypełni wyludnione miasta na nowo.

Read More
Paraszat Noach

Parasza: Noach/Rdz 6, 9 – 11, 32 | Haftara: Iz/Iszaja 54, 1 - 55, 5

Bóg nakazuje Noachowi, jedynemu sprawiedliwemu pośród ludzi jego pokolenia, aby zbudował drewnianą arkę (tewa). Ludzkość pogrążyła się w zdeprawowaniu i przemocy. Bóg zapowiada, iż wielka powódź zmiecie ludzi z powierzchni ziemi – poza wybrańcem, Noachem i jego rodziną. Noach ma, oprócz własnej rodziny, zabrać na arkę po parze z każdego gatunku zwierząt.

Read More