Posts tagged Szabat
Haftarat Rosz Chodesz

Iszajahu | Iz 66, 1 - 24

Gdy Szabat oraz Rosz Chodesz wypadają w tym samym dniu nazywamy go Szabat Rosz Chodesz. Z tej okazji czyta się specjalną haftarę, pochodzącą z pism proroka Iszajahu (Iz 66, 1 - 24). 

Proroctwo rozpoczyna się od obrazu Boga, którego tronem są niebiosa, a ziemia podnóżkiem - jakże ktoś mógłby pomyśleć, że mógłby się On ograniczyć do przestrzeni w Świątyni, jako jedynym miejscem przebywania? Choć Haszem jest Stwórcą wszystkiego, jednak pochyla się nad osobami biednymi i przygnębionymi, którzy poważają Jego słowa. 

Read More
Haftarat Szabat haChodesz

Jechezkel/Ez 45, 16 - 46, 18

Szabat który wypada przed lub w Rosz Chodesz Nisan (początek miesiąca nisana), odczytuje się dodatkowe, krótkie teksty ksiąg Liczb/Bamidbar 28,9-15 i Wyjścia 12,1-20 związane z tą okazją. To właśnie pierwszego dnia miesiąca nisana Haszem nakazuje narodowi żydowskiemu uświęcać nowy miesiąc, a także oznajmia, że nisan będzie pierwszym z miesięcy w roku.

 Szabat taki nazywa się Szabat ha-Chodesz i bez względu na to, jaka parsza czytana jest tego dnia, jako haftarę czyta się fragment nauk proroka Jechezkela.

Read More
Paraszat Szlach

Parasza: Szlach - Bemidbar/Lb 13, 1 – 15, 41
Haftara: Jehoszua/Joz 2, 1 - 24.

Mosze wysyła dwunastu szpiegów (po jednym z każdego plemienia) do Ziemi Kenaan. Mosze nakazał im, aby zebrali oni informacje na temat ukształtowania geograficznego, ludności, która zamieszkuje te tereny oraz ich sile wojskowej, o możliwościach uprawy ziemi oraz organizacji i infrastrukturze miast.

Po czterdziestu dniach wracają oni niosąc wielką kiść winogron, granaty i figi, aby przekazać wieści o bogatej i dorodnej ziemi. Potwierdzają, że ziemia ta opływa w mleko i miód.

Read More
Paraszat Kedoszim

Parasza: Kedoszim - Wajikra/Kpł 19, 1 – 20, 27
Haftara: Jechezkel/Ez 20, 2 - 20.


Parsza tego tygodnia rozpoczyna się słynnymi słowami: "Bądźcie święci, bo Ja jestem święty, Ja, Haszem, wasz Bóg". Od tych słów rozdział ten nazywa się Kodeksem Świętości. W nim Haszem przekazuje nakaz oraz sposób, aby stać się świętymi.

W Kodeksie Świętości znajduje się kilkadziesiąt micwot czyli przykazań. Znajdziemy tam kilka praw związanych z rytuałem czy uprawą ziemi, ale przede wszystkim, są tam micwy etyczne, mówiące o tym, jak mamy traktować innych ludzi. Między innymi znajduje się tam słynny nakaz: "Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego".

Read More
Paraszat Ki Tisa

Parasza: Ki Tisa/Wj 30, 11 - 34, 35
Haftara: Melachim Alef/1Krl 18, 20 - 39. 

Haszem nakazuje Moszemu, aby przeprowadził spis ludności i policzył każdego Żyda powyżej 20. roku życia – każdy z nich ma przekazać dokładnie pół szekla srebra na Miszkan.

Następnie, wyjaśnione jest jak zrobić miedziany zbiornik na wodę (kijor), który ma stać między wejściem do Miszkanu a głównym ołtarzem. W kolejnych wersetach przekazana jest instrukcja, jak wykonać specjalny olej do namaszczania, który był wykonany z oliwy oraz drogocennych przypraw korzennych, a także pięknie pachnące kadzidło.

Read More
Paraszat Miszpatim

Parasza: Miszpatim/Wj 21, 1 – 24, 18
Haftara: Melachim Bet/2Krl 11, 17 – 12, 17. 

Po tym, jak Żydzi wstąpili w Przymierze z Haszem na Synaju i usłyszeli Dziesięć Przykazań, Tora od razu uczy kolejnych praw ("miszpatim") dotyczących każdej dziedziny życia.

Pojawiają się prawa dotyczące hebrajskich niewolników, jak również te natury kryminalnej, jak kary za morderstwo, napaść i kradzież. Następnie, przedstawione są prawa cywilnych związane z różnorodnymi relacjami między ludźmi i ich mieniem.

Read More
Paraszat Jitro

Parasza: Jitro Szemot/Wj 18, 1 – 20, 23
Haftara: Iszaja/Iz 6, 1 – 7, 6 i 9, 5 -6. 

Teść Moszego, Jitro, usłyszał o wszystkich cudach, jakie dokonał Haszem dla Swojego narodu. Wyruszył on na spotkanie, wraz z Ciporą, żoną Moszego oraz ich synami: Gerszonem i Eliezerem. Spotkali się na pustyni, w okolicach Góry Synaj. Jitro błogosławił Haszem i złożył mu ofiary.

Na drugi dzień Jitro obserwował, jak Mosze sądził naród Israela. Lud stał w długich kolejce, aby móc porozmawiać z Mosze.

Read More
Paraszat Beszalach

Parasza: Beszalach/Wj 13, 17 - 17, 16
Haftara: Szoftim/Sdz 4, 4 – 5, 31. 

Naród Izraela wychodzi z Egiptu i jest prowadzony drogą Morza Sitowia. Mosze wypełnia ślub uczyniony Josefowi i zabiera jego szczątki. Bóg przemieszcza się przed całym narodem w obłoku dymu w ciągu dnia, a w płomieniu ognia nocą.

Hebrajczycy obozują w pobliżu Morza Sitowia (Jam Suf). Gdy faraon dowiaduje się o tym, że naród Israela opuścił jego kraj, znowu zmienia swoją postawę i rusza w pościg za nimi.

Read More