Posts tagged dom niewoli
Haftarat Miszpatim

Irmejahu | Jr 34, 8 - 22; 33, 25 - 26

Prorok Irmejahu przemówił do króla Cidkijahu w czasie, gdy wojska babilońskie atakowały Judę i tylko nieliczne twierdze jeszcze opierały się wrogim siłom.

W tych dniach król Cidkijahu zawarł przymierze z mieszkańcami Jeruszalaim w sprawie żydowskich niewolników. Zgodnie z prawem Tory, które wymienione jest w parszy miszpatim, wszyscy zgodzili się, aby zwrócić wolność swym hebrajskim służkom i sługom. Nikt nie ma mieć w swym domostwie przymuszonego pracownika - wszyscy oni mają zostać wypuszczeni na wolność.

Read More
Paraszat Bo

Parasza: Bo/Wj 10, 01 – 13, 16
Haftara: Irmeja /Jr 46, 13 - 28. 

Haszem sprowadził już siedem plag na Egipt. Mosze i Aharon ostrzegają faraona, aby pozwolił Izraelitom odejść – jeżeli tego nie zrobi, nadejdzie kolejna plaga.

Władca pozostaje nieugięty, więc Bóg sprowadza plagę szarańczy (arbe - אַרְבֶּה).

Następnie Bóg sprowadza plagę ciemności (choszech - חוֹשֶך) na cały Egipt – lecz Izraelici w ziemi Goszen nie zostali nią dotknięci.

Read More
Paraszat Waera

Parasza: Waera/Rdz 47, 28 – 50, 26

Haftara: Jechezkel/Ez 28, 25 – 29, 21. 

Haszem objawia się Moszemu jako Bóg Awrahama, Icchaka i Jaakowa, zapewniając, że słyszał płacz Izraelitów. Na cztery sposoby Bóg zapewnia, że uratuje Żydów z Egiptu, lecz z powodu ciężkiej pracy i łamiącego ducha wysiłku Hebrajczycy nie uwierzyli w te słowa.

Bóg nakazuje Moszemu, aby powiedział faraonowi, by wypuścił lud Israela. Mosze nie wierzy we własne siły, mówiąc, że faraon nie posłucha kogoś, kto ma wadę mowy.

Read More
Paraszat Szemot

Parasza: Szemot/Wj 1, 1 – 6,1
Haftara: Iszaja/Iz 27, 6 - 28, 13 

Rodzina Jaakowa tworzy teraz wielotysięczny naród. Nowy faraon, który nie pamiętał Josefa, w obawie przed ich rosnącą liczbą, stopniowo zniewala Dzieci Israela. Żydzi są zmuszani do ciężkiej pracy przy budowie spichlerzy w Pitom i Ramses oraz na polach. Jednak ta ciężka praca nie wstrzymuje zwiększania się liczby Hebrajczyków.

Read More