Sadzimy drzewka w Izraelu!

Styczeń 2019

Choć mieszkamy dość daleko od Jerozolimy, postanowiliśmy wziąć udział w tradycyjnym sadzeniu drzewek z okazji Tu Bi-Szwat.

Nie mogliśmy tego zrobić osobiście, ale dzięki fundacji Keren Kajemet LeIsrael pięć nowych drzewek rośnie teraz w okolicy Jerozolimy.

Keren Kajemet od bardzo dawna zajmuje się zalesianiem terenów Erec Israel oraz kwestiami ochrony środowiska. Dzięki naszej dotacji, zasadzono pięć drzewek - tym małym gestem przyczyniliśmy się choć w małym stopniu do powstrzymania niebezpiecznych zmian klimatu Ziemi.

Jeżeli każdy z nas zrobi coś w tym kierunku - nawet, jeśli wydaje się nam to małe - możemy wspólnie pomóc naszej Planecie, jak i nam samym.

Nasi Mędrcy uczyli (w Pirke Awot):

Lo alecha hamlacha ligmor, welo ata ben chorin lehiwatel mimena”,
czyli, że choć “nie mamy obowiązku wykonania pełni zadania, nie wolno nam zaprzestać działania

Poniżej możecie podziwiać certyfikat, jaki dostaliśmy z KKL w podziękowaniu za dotację:

 
certyfikat tubiszwat.JPG
 

Na certyfikiacie tym możecie zobaczyć, po angielsku, słowa z Księgi Przysłów, które również głośno śpiewa się przy odnoszeniu Sefer Tora do Aron ha-Kodesz:

Ona [Tora] jest Drzewem Życia dla tych, którzy się jej uchwycą;
a wszyscy, którzy do niej przylgną odnajdą szczęście.”
”Ec chaim hi lamachazikim bah, wetomchaja meuszar